UCA Logo

UCA Logo

UCA to skrócona nazwa Uniwersytetu Hiszpańskiego Universidad de Cadiz. Jest to uniwersytet państwowy i znajduje się w prowincji Kadyks. Początek jego powstawania sięga 1913 roku, ale z powodu braku finansowania projekt został opóźniony do 1970 roku, a następnie dopiero po 9 latach (w 1979 roku) został oficjalnie otwarty. Obecnie jest to duża struktura edukacyjna, w której studiuje prawie 21 tysięcy studentów.

Znaczenie i historia

Logo wyższej uczelni odpowiada tradycjom większości uniwersytetów, dlatego zawiera krótką i szczegółową nazwę. Oczywiście najważniejszą częścią jest dno. Składa się z dwóch linii: pierwsza mówi „Universidad”, druga mówi „de Cadiz”. Nad nimi znajduje się cienka linia oddzielająca skrót „UCA”, gdzie litery „C” i „A” są wyróżnione kolorem.

Skrócona wersja jest używana tylko razem z pełną, ponieważ pomyłka w jej identyfikacji nie jest wykluczona poza uniwersytetem. Nacisk kładziony jest na lokalizację instytucji edukacyjnej – miasta Kadyksu, co podkreśla dumę uniwersytetu z przynależności do tego regionu. To samo dotyczy nazwy marki i innych symboli.

Niektóre opcje mają nieco inną grupę elementów. Rozszerzona nazwa „Universidad” i „de Cadiz” znajduje się po lewej stronie, a przed nim godło graficzne ze skrótem „UCA”.

W 2019 r., W 40. rocznicę, uniwersytet zaprezentował zaktualizowane logo poświęcone okrągłej dacie. Aby stworzyć coś oryginalnego i uroczystego, programiści podkreślili liczbę 40 w palecie firmowej. Fraza w języku hiszpańskim „Años 1979-2019” została umieszczona obok, a jeszcze niżej – hasło. To logo było używane przez ograniczony czas i pozostawało w oficjalnym zasobie internetowym instytucji.

Godło

Część tekstową uzupełnia element graficzny, który składa się z kilku splecionych linii o zakrzywionym kształcie. W każdym z nich – trzy zespoły. Ten znak oznacza zbliżenie między Atlantykiem a Morzem Śródziemnym, które reprezentuje prowincję Kadyks, a także popiera ideę jednoczenia i integracji ludzi, uniwersytetu i prowincji, w której się znajduje.

Główna paleta uczelni jest oparta na połączeniu trzech kolorów: pomarańczowo-czerwonego (litera „U” i myślnik), niebieskiego (znaki „CA”), szarego (pełna nazwa i obraz graficzny). Czasami zamiast białego tła stosuje się czerń, ale oryginalna kompozycja jest zawsze zachowywana. Godło uniwersytetu ma dwie czcionki: Bodoni Bold i Helvetica New Roman.

Podsumowując, warto zauważyć, że ten uniwersytet, podobnie jak wiele innych, wyróżnia się indywidualną symboliką. Pomaga mu pozostać uznaną strukturą wśród innych liderów systemu edukacji w Hiszpanii.